Zeuk op Joonkheidamie.nl
Dizze gay movies bedrieve sjteune ôs
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie
  • KLIK HEIJ! Sjponsore Joonkheid Amie

Oprichtingsmanifest Joonkheid Amie

Joonkheid Amie heit tot doel ’t sjtimulere en initiëre van bewusweuring, erkinning, insjtandhawwing, en vernuijing van de Amiese identiteit en Amiese Kultuur. Dit wille veer bereike door expertise, passie, visie en verboondenheid van ein eder dei get mèt Amie te make heit te bundele in ’n vernuijende, transparante en veural oonaafhankeleke vereineging.
Door ’t einsgezind oetdrage van de weirde en doele van de Joonkheid zalle luij zich aangetrokke veule tot dizze vereineging. Weijer zal d’r ’n bewusweuringsproces in gangk gezat weure die de Amiese identiteit en kultuur ten goje zal kome: Insjtandhawwing en vernuijing ligk binne handbereik.

De doele en weirdes van de Joonkheid mobile porn tube drage veer oonder andere oet in de vörm van eveneminte, naosjlaagwerke, (thema) beejeinkômpste, informasiepakkete, sjpelle, aktiviteite en oos website.
Weijer zal de Joonkheid ’n platform functie hentai porn pics vervölle veur ander vereineginge boe plek is veur oontploeing van allerlei aktiviteite die binne de visie van de Joonkheid valle.

De joonkheid rich zich op alle inwoenersj van Amie en sjpeciaal op diegene die einige band mèt ’t dörp oonderhawwe of die ope sjtoon ‘ne band mèt ’t dörp te oontwikkele. Dit kin op sociaal, historisch, geografisch of wat veur gebied dan ouch zin. Sjleutelwoord heijbeej is verboondenheid mèt Amie, wat zich vertaalt in de erkinning en ’t oetdrage van de Amiese identiteit.

De lede van de Joonkheid, zoewaal vrouwe es manne, joonk en ajd, höbbe sjtök veur sjtök op ein of andere menier ’n oetdrökkeleke interesse in Amie. Heijdoor vörme ze ‘ne hechte groep boe plek is veur eders inbring en energie. Alle aktiviteite van de Joonkheid zalle te sjpiegele zin aan de ieder genumpde doele en zalle es gevolg sjtök veur sjtök beejdrage aan bewusweuring, erkinning, insjtandhawwing, en vernuijing van de Amiese identiteit en Amiese Kultuur
Same mèt alle inwoenersj van Amie zörg de Joonkheid veur ’n bleujende en dynamische dörpsgemeinsjap. Want ’t dörp leif!

Kernweirde:

celebrity news ·         Man & vrouw!
celebrity sex tapes ·         Joonk & ajd!
·         Veur en door Amie!
naked celebrities ·         Amiese identiteit en kultuur!
cartoon porn pics ·         Oonaafhankeleke vereineging!
·         Verbondenheid!
·         ’t dörp gay black leif!

Laatst aangepast (dinsdag 23 maart 2010 Anal Porn 19:11)